Provádíme outsourcing (tj. externí správu) informačních systémů (IS) a to jak firmám s fungujícím malým nebo středním informačním systémem (IS), tak firmám rozhodujícím se zřídit nový informační systém (IS).

V případě outsourcingu nemusí tyto firmy zaměstnávat vlastní odborníky starající se o informační systém (IS), ale mohou využívat zkušeností specialistů naší firmy. Podle velikosti a složení Vašeho informačního systému a podle náročnosti na jeho správu a Vašich doplňujících požadavků Vám stanovíme optimální doba potřebná pro pravidelnou údržbu a maximální reakční dobu v případě řešení nenadálých poruch.

Naši technici jsou specialisty na správu serverů pracujících pod operačními systémy:

* Linux, se specializací na SuSE a Red Hat
* Novell NetWare
* Microsoft Windows 9x/NT/2000

Provádíme instalace a administraci komunikačních a aplikačních serverů Lotus Domino/Notes, databázových serverů

* Oracle
* MySQL
* Interbase

Naše služby umožní i firmám, u kterých není ekonomicky výhodné nebo únosné zaměstnávat specialisty na informační technologie, účelně využívat a rozvíjet svůj informační systém

 

Díky našemu jedinému zájmu vůči zákazníkovi, a to je zájem na urychleném řešení vzniklých poruch a na bezporuchové funkčnosti zákazníkova informačního systému, jsou náklady na správu IS většinou nižší než v případě zaměstnání vlastních specialistů

 

Vzhledem k širšímu portfoliu našich služeb a našim mnohaletým zkušenostem v oblasti informačních technologií (IT) má zákazník přístup k větší škále různých řešení a postupů

 

 

EN   DE   CZ SPONZORUJEME   KONTAKT